Como citar este artigo

Artigo de Revisao

Recomendaciones de rehabilitación en el paciente quemado: revisión de literatura

Salmerón-González E, García-VIlariño E, Ruiz-Cases A, García-Sánchez JM, Llinás-Porte A, Esteban-Vico JR, et al. Recomendaciones de rehabilitación en el paciente quemado: revisión de literatura. Rev Bras Queimaduras2017;16(2):117-129

Download das citações dos artigos nos seguintes formatos:

© 2019 Todos os Direitos Reservados