Como citar este artigo

Relato de Caso

Desbridamiento enzimático con Nexobrid® en el paciente quemado: exposición de manejo terapéutico a propósito de un caso

Salmerón-González E, García-Vilariño E, Pérez-del-Caz MD, Ruiz-Cases A, Sánchez-García A, Ruiz-Valls A. Desbridamiento enzimático con Nexobrid<sup>&reg;</sup> en el paciente quemado: exposición de manejo terapéutico a propósito de un caso. Rev Bras Queimaduras2017;16(3):200-203

Download das citações dos artigos nos seguintes formatos:

© 2019 Todos os Direitos Reservados